Jesteś tutaj: Start    Druki do pobrania    Druki ZFŚS

Druki ZFŚS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu w związku ze zmianą Regulaminu ZFŚS w PIW w Brzegu, informuje, że w 2021 roku wydłuża czas na złożenie wniosków o świadczenia z ZFŚS wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych do dnia  31 maja 2021 r.

 Zarządzenie nr 1.ZFŚS.2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 07.05.2021 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu – pobierz

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu – pobierz

 Załączniki do Regulaminu ZFŚS w PIW w Brzegu:

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - pobierz

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku (dofinasowanie do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) i do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych) - pobierz

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. udzielenia pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (wniosek o przyznanie zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz w związku ze zdarzeniami losowymi lub długotrwałą chorobą) - pobierz

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. udzielenia pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (pomoc finansowa w formie gotówki, zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży) - pobierz

Oświadczenie złożone dla potrzeb ZFŚS (RODO) - pobierz

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ZFŚS - pobierz