Jesteś tutaj: Start    Informacje

Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

INFORMACJE OGÓLNE 

    Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CPR
     - Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw
     - Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych Pobierz 

DZIAŁ ZAKAŹNY

Określenie wieku lisów -  Pobierz

Informacja dla hodowców drobiu - Pobierz

Utrzymujesz ptaki- bioasekuracja - Pobierz

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków. Zasady ochrony drobiu przed chorobą -Pobierz

Informacja na temat wirusa Schmallenberg - Pobierz

Afrykański pomór świń - ASF

Rozporządzenie MRiRW z 9.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - Pobierz

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika - Pobierz

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika - Pobierz

Co to jest afrykański pomór świń - Pobierz

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń - Pobierz

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń - Pobierz

ASF Materiały szkoleniowe dla Lekarzy Weterynarii - Pobierz

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów świń - Pobierz

Ulotka, Informacja - na temat wirusa ASF - Pobierz

Informacja na temat wirusa ASF - Pobierz

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - HPAI

Ulotka, informacja  - wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - Pobierz

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych. Dotyczące postępowania podczas polowań    na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. - Pobierz 

Informacja o zasadach ochrony gospodarstw przed wniknięciem czynnika zakaźnego-bioasekuracji - Pobierz

Wytyczne dla hodowców drobiu - Pobierz

HIGIENA ŻYWNOŚCI 

Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich
w farmerskimi i rzemieślniczym przetwórstwie mleka do wglądu w PIW

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności - Pobierz

Wymagania weterynaryjne przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa przy produkcji mięsa
na użytek własny - Pobierz

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - Pobierz

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia
zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - Pobierz

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią,
działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne
oraz oferujących produkty tradycyjne. - Pobierz

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” - poradnik - Pobierz

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - poradnik - Pobierz

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PASZ 

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich - zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych - Pobierz

 

Jerzy Czochrowski