PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

Niechaj pożywienie będzie lekarstwem a lekarstwo pożywieniem
Hipokrates – (460 – 370 p.n.e.)

Hipokrates położył fundamenty pod współczesną medycynę.

Wierzył on, iż ludzkie ciało posiada wrodzoną zdolność samoleczenia.

Stosował zasadę:

Po pierwsze nie szkodzić.

Jego „Przysięga Hipokratesa” jest do dziś składana przez współczesnych lekarzy w formie:

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać;
  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

    PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

Jednakże od czasów Hipokratesa nasze podejście do leczenia chorób się zmieniło. Dzisiejsi lekarze są bardzo słabo, o ile w ogóle, szkoleni z dietetyki. Nowoczesna medycyna obraca się wokół „pigułki na wszystko”. I taki stan rzeczy chce utrzymać przemysł zdrowotny. System kształcenia lekarzy jest ukierunkowany na szukanie co dolega i wypisanie pigułki. Obecny lekarz stał się sprzedawcą tabletek. On już nie leczy  ale wypisuje recepty. Bo proszę zobaczyć czy macie znajomego który został wyleczony z cukrzycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej, bolących stawów itp. najczęściej nie ponieważ:

Dobre zdrowie jest sensowne, ale nie jest dochodowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *