Nano Bit Online

 

WITAM W NANOBITONLINE

Odkryj nowe możliwości zarobków dzięki NANO BIT ONLINE.

Firma jest na granicy wielkiego rewolucyjnego odkrycia algorytmu do identyfikowania
i wydobywania utraconych bitcoinów.

Postawiła sobie ambitne zadanie wydobycia lwiej części utraconych bitcoinów,
które planuje wypełnić do 2020 roku!

Odkryj nowe okazje dochodu z Nano Bit Online. Jesteśmy bliscy świetnego rewolucyjnego odkrycia algorytmu zdolnego wydobywać zaginiony Bitcoins. Wyznaczamy sobie ambitny cel wydobyć większość zaginionego Bitcoins i planu osiągnięcia cel w tym przed 2020!

Informacja z czatu na pytanie dlaczego domena jest z lipca 2018 r.:

The company was founded in 2012 and the first investors who began to cooperate with the company are people – millionaires who have made their capital in the directions of crypto-trading, mining, datacenter buildings and the most important technology development. Thus, the first investors, having seen the great potential of the company, entered the society of the company’s shareholders. At the head is Bokari with the main stake of 55%. Bokari put forward his idea at the meeting of shareholders (algorithm for identifying lost Bitcoins and Theo artificial intelligence). Shareholders liked this idea and they began to translate it into a plan for long-term development. Since the group of shareholders included traders and miners, it was suggested to Bokari that it is possible to make additional income on the Internet on their topic (trading, mining, construction of dato centers). And in order to interest Bokari in development, they explained to Bokari that new investors would hear about his ideas (on finding lost Bitcoins and Theo), and as Bokari was glad to present his developments to the world, he agreed to go online and engage in trading, mining, attracting investments since the main idea will fulfill its plan by 2020 and will present its developments to a larger audience. Thanks to the shareholder, you can now keep up with new innovative developments and make additional income in top directions. Because businessmen never stand still and expand in the most profitable industries. That is why the company went online !!!! CEO Bokari Jakande
Przetłumaczone:

Firma powstała w 2012 roku, a pierwszymi inwestorami, którzy rozpoczęli współpracę z firmą są ludzie – milionerzy, którzy zarobili kapitał w kierunku handlu kryptograficznego, górnictwa, budynków dataacenter oraz najważniejszego rozwoju technologicznego.

Tym samym pierwsi inwestorzy, widząc wielki potencjał firmy, weszli do społeczeństwa akcjonariuszy firmy. Na czele stoi Bokari z głównym udziałem 55%. Bokari przedstawił swój pomysł na spotkaniu akcjonariuszy (algorytm identyfikacji utraconych Bitcoins i Theo sztucznej inteligencji).
Akcjonariuszom spodobał się ten pomysł i zaczęli go przekładać na plan długofalowego rozwoju.
Ponieważ do grupy udziałowców należeli handlowcy i górnicy, zaproponowano Bokari, aby na ich temat (handel, górnictwo, budowa centrów danych) można było uzyskać dodatkowe dochody w Internecie.
I aby zainteresować Bokari w rozwoju, wyjaśnili Bokari, że nowi inwestorzy będą słyszeć o jego pomysłach (na znalezienie zagubionych Bitcoins i Theo), a jak Bokari był zadowolony, aby zaprezentować swoje osiągnięcia na świecie, zgodził się wejść do sieci i zaangażować się w handel, górnictwo, przyciągając inwestycje, ponieważ główny pomysł spełni swój plan do 2020 r. i zaprezentuje swoje osiągnięcia większej publiczności. Dzięki udziałowcowi, można teraz nadążyć za nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami i uzyskać dodatkowe dochody w najlepszych kierunkach. Ponieważ biznesmeni nigdy nie stoją w miejscu i nie rozwijają się w najbardziej dochodowych branżach. Dlatego właśnie firma weszła na stronę internetową!
CEO Bokari Jakande

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

Historia firmy:

Procesory płatnicze:

Jak zarabiać – odbierać zyski 6 metod zarabiania:

 

 

 

Popraw jakość Swego Życia

B-EPIC – popraw jakość Swego Życia

Dlaczego warto poznać te produkty?

Bo są wyjątkowe i poprawiają Twój komfort życia.

Co jest naszym największym problemem:

na to rozwiązaniem są produkty:

W B-Epic stworzyliśmy ELEV8 – produkt, który łączy w sobie

nowoczesną technologię

z ekstraktem z dawnych składników leczniczych.

Zgodnie z informacjami producenta i opiniami klientów, w wyniku regularnego przyjmowania zielonych kapsułek, ELEV8 sprawi, że zauważysz i poczujesz:

💊 zwiększoną energia i wydajność;
💊 zniknięcie poczucia ciągłego zmęczenia;
💊 zwiększenie koncentracji uwagi i jasności myśli;
💊 wzmocnienie pamięci;
💊 zniknięcie uczucia niepokoju, związanego z tym;
💊 normalizacja poziomów cukru i cholesterolu we krwi;
💊 poprawiony nastrój;
💊 normalizacja ciśnienia krwi i wewnątrzczaszkowe;
💊 wzmocnienie układu immunologicznego;
💊 zmniejszenie plam pigment, w tym z bielactwem;
💊 ostre zmniejszenie bólów głowy;
💊 poprawiony sen;
💊 znacząca poprawa stanu stawów i kości;
💊 stabilizuje pracę przewodu pokarmowego;
💊 normalizacja masy ciała;
💊 poprawa stanu krwi

oraz poprawę stanu paznokci, włosów, skóry, ponieważ jest to produkt
do odżywiania komórkowego.
Przyjmując go w dłuższym okresie czasu będziesz w stanie pozbyć
się praktycznie każdej choroby, w tym nawet chorób przewlekłych.
Dzienny koszt to cena jak za filiżankę Expresso.
Znajdź dla siebie korzyści, które pochodzą z tego potężnego
eliksiru energii, witalności i poprawy ogólnego stanu zdrowia

Chcesz więcej szczegółów zobacz TU.

Poznaj co mogą one Tobie dać:

Jak chcesz bardziej szczegółowej prezentacji to posłuchaj:

Chcesz poznać firmę i może jak mieć produkty taniej zapraszam na:

PREZENTACJE-SZKOLENIA

  • Produktowe
  • Marketingowe
  • Techniczne
  • Motywacyjne

Webinary 5 x w tygodniu

Prezentacja produktów i biznesu:

Wtorek  –    godz. 20:00
Środa –       godz 20:00
Czwartek –  godz.20.00
Piątek –       godz.20.00

Prezentacja szczegółowa produktów:

Niedziela –  godz.21:00

Treningi i szkolenia 
Poniedziałek godz. 20:00

Linka na szkolenia: Prezentacja – webinar B-Epic

PS

Jest wiele osób, które zdecydowały się i wybrały firmę Bepic dowiodło już, że można inaczej żyć. Bepic to firma nowej generacji oferująca biznes sieciowy z możliwością pracy przez Internet i rewolucyjnym planem marketingowym w całej historii!

Dzisiaj każdy może wygodnie pracować w domu i poświęcić na to 2-3 godziny dziennie, otrzymując dochód na poziomie kilkudziesięciu a nawet kilku tysięcy dolarów miesięcznie!

To właśnie te perspektywy otwierają się przed Tobą, rozpoczynając działalność we współpracy z Bepic.

Skorzystaj z najpopularniejszego i sprawdzonego sposobu na zarabianie pieniędzy w Internecie już dziś!

Bepic to prawdziwy biznes! Biznes w domu!

To jest rekomendacja biznesowa i najbardziej uczciwy, niedrogi i opłacalny rodzaj zarobków w Internecie już dziś!

BĄDŹ Z NAMI!

Chcesz więcej informacji napisz;

[formularz kontaktowy] [etykieta pola kontaktowego = „Podpis” typ = „nazwa” wymagana = „prawda” /] [etykieta pola kontaktowego = „E-mail” typ = „e-mail” required = „true” /] [ etykieta pola kontaktowego = „Witryna internetowa” typ = „url” /] [etykieta pola kontaktu = „wiadomość” typ = „textarea” /] [/ formularz kontaktowy]

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

Niechaj pożywienie będzie lekarstwem a lekarstwo pożywieniem
Hipokrates – (460 – 370 p.n.e.)

Hipokrates położył fundamenty pod współczesną medycynę.

Wierzył on, iż ludzkie ciało posiada wrodzoną zdolność samoleczenia.

Stosował zasadę:

Po pierwsze nie szkodzić.

Jego „Przysięga Hipokratesa” jest do dziś składana przez współczesnych lekarzy w formie:

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać;
  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

    PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

Jednakże od czasów Hipokratesa nasze podejście do leczenia chorób się zmieniło. Dzisiejsi lekarze są bardzo słabo, o ile w ogóle, szkoleni z dietetyki. Nowoczesna medycyna obraca się wokół „pigułki na wszystko”. I taki stan rzeczy chce utrzymać przemysł zdrowotny. System kształcenia lekarzy jest ukierunkowany na szukanie co dolega i wypisanie pigułki. Obecny lekarz stał się sprzedawcą tabletek. On już nie leczy  ale wypisuje recepty. Bo proszę zobaczyć czy macie znajomego który został wyleczony z cukrzycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej, bolących stawów itp. najczęściej nie ponieważ:

Dobre zdrowie jest sensowne, ale nie jest dochodowe.

 

Zdrowie

Zdrowie

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Być bogatym i zdrowym – to jest to co mnie motywuje do działania. ZUS nie zapewni mi godziwego życia na emeryturze, tzw. służba zdrowia nie da mi zdrowia tylko uzależnianie od firm farmaceutycznych. Dlatego doszedłem do wniosku. Będąc bogatym – sam będę mógł zadbać o swoje zdrowie, poświęcając więcej czasu na edukację o zdrowiu i kupowaniu pożywienia, które da mi zdrowie.

Jeśli chodzi o ZUS to mam pewien pomysł – biznes, dzięki któremu możesz wypracować dla Siebie odpowiedni kapitał na emeryturę.