Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Sprawozdanie za 2018 rok

  1. Bilans jednostki budżetowej
  2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
  4. Informacja dodatkowa